Markvandring blir i område Opsal og omegn / «Opsalflåa» dvs. Opsal (og evt Enger?) og grenda rundt her, inkl. bl.a. Granvold, Finstad, Engerbakken, Tajet, kanskje Lykkja.

Mer informasjon kommer senere.