Norwegian English

Åpningstider Buttekvern 2017-18

  FURNES HISTORIELAG

  Vaktliste kontordager i Buttekvern.

                          

   2017

Kontortid fra kl 11.00 til kl.14.00

Onsdag 11 oktober              Tove

Lørdag  14 oktober              Lars

Onsdag   08 november         John

Lørdag    11 november         Grethe

Lørdag    09 desember          Asbjørn

Fredag 15 og lørdag 16 desember åpne dager i Buttekvern

John og Ove møter på disse dagene

                           

                                     2018

Onsdag 10 januar                Mikkel Erik

lørdag   13 januar                Ove.

                       

Lørdag  10 februar               Lars

Onsdag 14 februar               John

Lørdag 10 mars                    Mikkel Erik

Onsdag 14 mars                   Grethe

Onsdag 11april                     John

Lørdag 14 april                     Tove

Onsdag 09 mai                      Grethe

Lørdag 12 mai                      Asbjørn

                       

Lørdag 09 juni                       Mikkel Erik

Onsdag 13 juni                      John

Utenom disse tider kan du henvende deg til:

Furnes Historielag:
John Bryhn Berg mobil:918 24 031

Vi holder til i 2. etg. VELKOMMEN!

 

 

 

 

VELDRE HISTORIELAG

 

Vaktliste kontordager i Buttekvern.

2017

Kontortid fra kl 11.00 til kl.14.00

Onsdag 20 september Nils

Onsdag 18 oktober     Nils

Onsdag  22 november Magne

Lørdag  2 desember    Lars

Lørdag  9 desember    Eli

Fredag 15 og lørdag 16 desember åpne dager i Buttekvern Odd

2018

Onsdag 24 januar       Eli

Onsdag 21 februar

Onsdag 21 mars          Magnus

Onsdag 18 april

Onsdag 23 mai

Onsdag 20 juni

Veldre Historielag:

Odd Hemma 909 31 247 eller Nils Rønning 413 23 567

BESØKENDE

Vi har 25 gjester og ingen medlemmer på besøk.