Norwegian English

Login medlemmer

For å lese møtereferater og regnskap så må du være innlogget som medlem

Forespørsel om brukernavn og passord sendes til: nilsroen@bbnett.no

Årsmøte 2018

Det avholdes Årsmøte i Veldre Historielag.

Mandag 26.Februar 2018 klokken 19:00

Vanlige årsmøtesaker.

Linda Stewart forteller om utvandring.

Sted: Buttekvern.

Velkommen!

styre.