Seterstevnet på Gammelskolla lørdag 8. august ble veldig vellykket. Været var på vår side. Leder i Veldre Historielag, Fridthjof Tokstad Platou ledet oss gjennom stevnet på en fin og humoristisk måte. Kari Herland Gropen og Karine Bogsti bidro med god informasjon om historien til Gammelskolla seter og gjennomførte setervandring med mer utfyllende informasjon og svarte på spørsmål fra deltakerne. Karine overrasket også med en flott framførelse av historien helt tilbake til 1700-tallet, der hun spilte rollen som budeie på den tiden. Kjell Erik Jakobsen bidro med fine musikkinnslag som fenget alle de fornøyde frammøtte som telte hele 130 personer. 

                                                                                                                                                                                                      Gerd Karin Nylund