Veldre historielag                                                    Protokoll til styremøte 27.06.2011

 

Til stede: Odd Hemma, Nils Rønning, Stein Sørum, Hans Haakensveen, Sverre Krogstie, Asgeir Sønsteby og Solveig Gerd Bakken.

 

Sak nr. Sak;

32        Godkjenning av innkalling

2011    Enstemmig vedtak: Innkallingen godkjennes.

 

            Godkjenning av protokollen fra styremøte 27. juni 2011-07-03

2011    Enstemmig vedtak: Protokollen godkjennes.

 

31        Medlemsmøte, Norsk Utvandrermuseum. Utsettes til neste år

2011    Ny dato for møtet.

            Forslag: 7,14 eller 28. august?

            Økonomi: Undersøke hva det vil koste, inngangsbillet? Kjøre sjøl.

 

30        Naturlos Bruvoldsbekken 5. juni 2011.07.03

2011    Evaluering: Litt kronglete løype, bl.a.klatring over gjerde ved jernbanen. Ellers var          løypa veldig interessant. Kikket bl.a. på rester etter teglverket ved Pellervikstranda.

 

33        Prøysenhuset.

2011    Vi er forespurt om vi ønsker å delta med eventuelle aktiviteter under deres vandring       langs Præstvægen rundt Prøysen 11. september 2011. Salg av bøker?

            Det ble foreslått at det kunne være interessant for Historielaget å vise fram tufter etter   tidligere, gamle Husmannsplasser langs Præstvægen. Vi kunne ta utgangspunkt i boka      som er skrevet om dette emnet. Vil spørre Knut Nordsveen om han er ville til å påta     seg dette oppdraget. Samtidig vil Historielaget selge bøker.

 

23        Veldre bygdebok.

2011    Spørreskjemaer: Bruke skjemaer som er lagret, benytte A3 format.

            Arbeidsgrupper. Noen grupper er allerede fastsatt. Ellers vil utlevering av            spørreskjemaer starte for fullt til høsten.

            Tanker rundt samarbeid med Hedmark Slektshistorielag. Vil gjerne benytte det som       Hedmark Slektshistorielag har samlet inn om slekter.

            Tanker rundt et eventuelt medlemsmøte om Veldre Bygdebok i midten av oktober.

            Innkalle Thor Bøhmer til styremøtet.

 

34        Prøysenfestivalen.

2011    Tanker før felles styremøte med Ringsaker historielag:

            Felles styremøte med Ringsaker Historielag den 7. juli.

            Ljåslotten:

            Busstur med etterfølgende servering på Fuglseng: Dato ikke fastsatt. Erik Skjeseth er     en av to som vil lose oss omkring på steder i forbindelse med ”I Cancelliraadens dag”.

            Arrangementskomite: