Veldre historielag                                                    Protokoll til styremøte 05.10.2011

 

Til stede: Odd Hemma, Nils Rønning, Stein Sørum, Hans Haakensveen, Sverre Krogstie, Johs. Nysveen og Solveig Gerd Bakken

 

Sak nr. Sak;

35        Godkjenning av innkalling

2011    Enstemmig vedtatt: Innkallingen godkjennes.

           

23        Veldre bygdebok

2011    Thor Bøhmer, formann i Hedmark Slektshistorielag kom til møtet etter invitasjon. Han var interessert i et slekts-samarbeid. Han kunne fortelle at Hedmark Slektshistorielag har et BD87 slektsprogram til bruk i arbeidet. De har opparbeidet en enestående slektstavle som favner vidt.  Bl. a.(viktig og krysse riktig, rett program, folk i ekteskap). Hedmark Slekts

            Alle styremedlemmene syntes det hørtes interessant

Arbeidsmøte på Statsarkivet den 13. oktober, 10. november og 8. desember. Alle dager  klokka 18 – ca 21.

 

36        Veldre historielag 80 år

2011    Møte i Veldre historielag den 16.11. i den «blå salongen» klokka 19 i forbindelse med Veldre Historielags 80 års jubileum. Her vil Ole Hemma åpne møtet og snakke om historielagets opprinnelse og dens arbeid. Han vil også fortelle om innsamlingen og arbeid med den nye bygdeboka.

           

Hedmark Slekthistorielag vil møte opp med 2 representanter og presentere kilder (indirekte)  

Det vil bli tatt i bruk en Video kanon i forbindelse med presentasjonen.

            Dette møtet vil bli annonsert sammen med Hedmark Slektshistorielag.

            Bevertning: Kaffe og lefse.