Saksliste for styremøte i Veldre historielag 11. januar 2012.

Til stede: Odd Hemma, Stein Sørum, Sverre Krogstie, Johs. Nysveen, Asgeir Sønsteby og Solveig Gerd Bakken.

 

Sak nr.                                                                                                                                             

1          Godkjenning av innkalling  

2012    Enstemmig vedtatt: Innkallingen godkjent.

2          Godkjenning av protokoll fra 23. november 2011.

2012    Godkjent og underskrevet.

3          Referat fra julemøtet 11. desember 2011.

2012    Koselig møte med kaffe og kaker. Nils Rønning viste bilder. 21 hadde møtt fram.

4          Referat fra boksalget før jul.

2012    Boksalget foregikk på OBS 2 ganger, på Buttekvern 1 gang, samt fra åpent kontor i Historielaget.

             Det var et meget godt salg av egne bøker fra lager og den nye boka til Thor Gotaas, samt termometer.

5          Årsmøtet er foreslått 29. februar 2012.

            Foredragsholder:

2012    Knut Finneid er foreslått som foredragsholder. Han vil bli kontaktet.                

Gjennomgang av valg.                                                                                                                                       

            Det vil bli laget ei liste over de som er på valg.                                                    

 Bevertning.                                                                                                                            

            Anne Hemma vil stå for bevertningen slik som tidligere. Medlemmene tar med seg hver sin kanne med kaffe.                                                                                            

 AnnonseSamme annonse som tidligere år.

6          Nytt kontorHistorielaget er tilbudt nytt, stort lokale i uthuset til Sandbakken-gården, sammen med Furnes Historielag.

            Det blir i tilfelle at gårdeier og begge historielagene spleiser på tilgang til Internett og abonnement. Tilbudet er interessant og det vil arbeides videre med saken.

7          Veldre Bygdebok

2012    Forberedelse til utsending av spørreskjemaer                                                       

             Eventuelt møte med grendemenn.                                                                          

             Arkivering av resultat fra spørreskjemaer.                                                            

             Forberedelse av avskrifter fra internett eller arkiver.                                         

            Strukturering av plasser under garder.                                                               

            Dyrehold og utsæd fra folketellinger.                                                            

            Eventuelle andre kilder.                                                                                    

            Avtale mot de som skal hjelpe oss med slektshistorien.                                         

            Slektshistoriske grupper.

            Det må arbeides videre med denne omfattende saken.

8          Innsamling av kopiering av bilder.

2012    Vi gjør jobben selv istedenfor å la Hedemarkmuseet gjøre det – sparer penger.

9          Naturlos

2012    Ikke endelig bestemt hvor disse (10. juni og 23. september) skal gå. Thorleif Kvissellien foreslått som los. Kommer tilbake til dette.

10        Busstur sammen med Furnes Historielag (25.08?) . Stein og Sverre arbeider med saken. 

11        Forberede utdeling av spørreskjemaer.

2012    Deles opp i roder. Eventuelt møte med grendemenn – flest mulig.         

            |Husmannskontrakter. Få med flest mulig som mestrer gotisk skrift.