Veldre historielag                                               Protokoll til styremøte 15. februar 2012

 

Tilstede: Odd Hemma, Stein Sørum, Nils Rønning, Johs. Nysveen, Hans Haakensveen, Asgeir Sønsteby og Solveig Gerd Bakken.  

Sak nr.:

12        Godkjenning av innkalling.

2012    Enstemmig vedtatt: Innkallingen godkjent.

 

13        Godkjenning av protokoll fra 11. januar 2012.

2012    Godkjent og underskrevet.

 

5          Årsmøte 29. februar

2012    Annonseringen foretatt. Foredragsholder Knut Finneid kommer- alt er i rute.

Gjennomgang av valg på årsmøtet: Vedrørende valg på årsmøte, ble det delt ut ei liste over de som ikke er på valg og de som er på valg. Lista vedlegges.

Utkast til årsmelding: Formannen Odd Hemma har utarbeidet en årsmelding som vedlegges.

 

6          Nytt kontor:

2012    Sandbakken-brødrene har trukket tilbake tilbudet. Må se oss om etter andre alternativ.

            Solveig G.Bakken har fått i oppdrag å kontakte Ingolf, evt. Ivar Henriksen for å høre om det er noe ledig lokale i Henriksen-gården i Berger Langmoensveg.

            Det kom også et forslag om å forespørre Håvard, evt. Jørund Larsen om det er ledige lokaler lokaler i Ringsakervegen.

 

7          Veldre Bygdebok:

2012    Forberede utsending av spørreskjemaer: Begynne på arbeidet etter årsmøte.          

            Forberede grendemannsmøte for innsamling av spørreskjemaer. Innkalle til et møte etter årsmøtet.

 

8          Innsamling av kopiering av bilder:

2012    Enighet i at vi prøver å kopiere bildene sjøl

 

9          Naturlos:

2012    Kontaktperson Stein Sørum (tlf.91307295) har ordnet med følgende naturloser;

            Den 3. juni 2012 går losen til: «Grenseløst på Ellevsæterhøgda». Rundtur gjennom skog og mark langs gammel ferdselsåre. En tur på 7 km. Turen starter kl. 10,30 fra Veldrom Forsamlingslokale med felleskjøring derfra.

            Guider  blir Asgeir Sønsteby og Thorleif Kvissellien telefon 91307295.

 

            Høstens naturlos går den 30. september 2012 til: «Panoramarundtur i Veldre» Rundtur langs veg og sti gjennom kulturlandskap med bebodde og nedlagte bruk. 

            En tur på 7 km. Turen starter kl. 10,30 fra Veldrom Forsamlingslokale, samkjøring derfra. Guide er Thorleif Kvissellien tlf. 97750220 og Sverre Krogstie.

 

10        Busstur sammen med Furnes Historielag den 25. august 2012.

2012    Stein, Sverre og Andreas arbeider med saken.

 

14        Kirker i Ringsaker:

            Boka er i hus er til salgs for 250 kroner. Fått liste over de som skal ha et gratiseksemplar.