Referat fra styremøte i Veldre historielag 11. april 2012

Tilstede: Odd Hemma, Solveig Gerd Bakken, Stein Sørum, Johs Nysveen, Asgeir Sønsteby, Randi Berit Landgraff

Sak nr.

16        Godkjenning av innkalling

2012    Enstemmig vedtatt: Innkallingen godkjent.

17        Godkjenning av protokoll fra 15. februar

2012    Godkjent og underskrevet

18        Godkjenning av protokoll fra 14. mars

2012    Godkjent og underskrevet.

6          Nytt kontor

2012    Arbeider fremdeles med saken i samarbeid med Furnes historielag.

7          Veldre bygdebok

2012    Per Dobloug og Evind Elstrand var invitert. Evind Elstrand hadde med forskjellige slektsgranskingsprogram. Han sjøl benyttet og foretrakk programmet TMG, Han påpekte at programmet hadde ryddige utskrifter, og at det kunne liste opp personer som inngår i en familie.

            Hemma og Sørum har vært i kontakt med Brøttum Historielag, om et samarbeid vedrørende den nye Veldre Bygdebok. Evind Elstrand har hatt kontakt med Thor Bøhmer og Ole Kristian Sveen i anledning det samme, og de vil påta seg å ta for seg den nåværende Veldre bygdebok og forfatte en ny versjon av slektshistorien vedrørende gardene Aannerud og Dæhli. Veldre historielag vil også samarbeide med Hedmark Slekthistorielag

31        Norsk Utvandrermuseum

2011    Det ble ikke noe av møte den 12. juni 2011. Bestemme en dato ….

19        Møteplan

2012    Bestemme plan for våren