Saksliste for styremøte i Veldre historielag 2. mai 2012

Tilsted: Odd Hemma, Johannes Nysveen, Asgeir Sønsteby, Randi Berit Landgraff, Nils Rønning, Stein Sørum og Solveig Gerd Bakken.

 

Sak nr.:

24        Godkjenning av innkalling

2012    Innkallingen godkjent

25        Godkjenning av protokoll fra 11. april

2012    Godkjent og underskrevet

7          Veldre bygdebok

2012    Odd Hemma og Eyvind Elstrand har hatt kontakt med Brøttum Historielag. Vil gå igjennom det som var oppe der for deretter å bestemme neste steg.                                                              Eyvind Elstrand vil fortsette å fortelle om fordele ved å benytte slektsprogrammet TMG The Master Genealogist som ble vist på forrige møte.

            Det ble vedtatt at Odd Hemma og Eyvind Elstrand skulle avholde et møte med ledelsen i Hedmark Slektshistorielag før neste styremøte for å avklare et eventuelt kjøp av de digitale kirkebøkene for Ringsaker.

            Eyvind Elstrand gikk igjennom og viste en oversikt over fremdriften for de nye bygdebøkene for Brøttum. Den var oppdelt slik: Opplegg: 1. Generelle beskrivelser av bygda, 2. bosettinger. Bydebøker Brøttum: Fellesskap og glede, Samkvem og omsorg, Bosettinger, Kreativitet og mangfold, Natur og samfunn, lokalhistorie, Fotobok, lokalhistoriske bilder, Kulturminner kartbok med tekst, Utvandring til Amerika.   Kopier av manuset vedlegges.

            Veldre historielag vil i første omgang hente inn folk som kan være egnet til å lede forskjellige grupper, og deretter få inn folk til å arbeide under disse gruppene. Begynne med generelle beskrivelser av bygda parallelt med arbeid med spørreskjema og samtaler med «de eldre».

22        Norsk Utvandrermuseum

2012    Bestemme dato for møte der. Møtet er bestemt til 17. juni 2012.

23        Møteplan for våren

2012    Styremøter: 30. mai, 20. juni og 22. august 2012.