Saksliste for styremøte i Veldre historielag 13. februar 2013

Tilstede: Odd Hemma, Johannes Nysveen, Randi Berit Landgraff, Nils Rønning og Solveig Gerd Bakken

Sak nr.

10                           Godkjenning av innkalling

2013                      Enstemmig vedtatt. Innkallingen godkjent.

11                           Godkjenning av protokoll fra 23. januar og 13. februar-

2013                      Underskrives på neste styremøte                         

12                           Veldre bygdebok

2013       1.                           Eivind Elstrand og Ole Kristian Sveen vil fortelle om hvor langt de har kommet med stoffet som skal være med i boka. Kopi av stoffet laget av Eivind Elstrand dat. 21.11.2012 vedlegges.  Elstrand spurte blant annet om: Veldre bygdebok over i slektsprogram? Vil framtidens bygdebok være på diskett? Mindre behov for bygdebok i bokform. Spørsmålene ble diskutert. Var interessant, og det vil arbeides videre med saken.

               2.                            Lest igjennom utkast til eventuelt forprosjekt av Randi Berit Landgraff. Målsetting, Ansvar og utgivelse, Forutsetninger: Økonomi, Bakgrunnsstoff, Prosjektgrupper og Avgrensninger. Kopi av utkastet vedlegges.

 13                          Forberedelser til årsmøtet som holdes den onsdag 27. februar.

2013                                      Foredrag, Årsmelding, Valg og Ny Bygdebok?

14                           Nordhagen-bilder

2013                      Bildene, som har hengt på Fuglseng, er tatt ned og må i første omgang hentes. Vil arbeide videre med å finne en passende plass hvor de kan henges opp igjen.