Referat fra møtet i Veldre historielag den 15. april 2013

 

Tilstede: Odd Hemma, Steinar Krogstie, Nils Rønning, Terje Nærlie, Sverre Krogstie, Hans Anders Haave, Eli Holen og Randi Berit Landgraff

Forfall: NilsRønning og Randi Berit Landgraff

Inviterte som møtte: Eivind Elstrand, Hans Myhre og Ole Kristian Sveen

 

Sak nr.

22 – 2013        Godkjenning av innkalling:

Innkalling godkjent.

 

12 – 2013        Veldre bygdebok

Hans Myhre og Ole Kristian Sveen fra Hedmark Slektshistorielag hadde kommet for å legge fram sitt arbeide med slektshistorien i Veldre. De er nå ferdige med en del gårder, og det var framstillingen for gården Jahren som ble framlagt. Det ble diskutert om det skulle skrives i Word eller i et databaseprogram.

Foreløpig forslag: Styret ser seg tilfreds med det framlagte arbeidet og gir klarsignal om at det kan fortsette inntil videre. Det skal utarbeides et forslag om godtgjørelse for det videre arbeidet.