Referat fra møtet i Veldre historielag den 19. aug. 2013

 

Tilstede:Odd Hemma, Steinar Krogstie, Nils Rønning, Terje Nærlie, , Eli Holen og Randi Berit Landgraff

Forfall:  Sverre Krogstie og Hans Anders Haave

 

Sak nr.

 38 – 2013       Godkjenning av innkalling.

                        Innkallingen ble godkjent

 

39 – 2013        Godkjenning av protokollen fra styremøtet

                        Protokollen fra styremøtet 17. juni ble godkjent    

                       

12 – 2013        Veldre bygdebok

Det skal forberedes et møtet med representanter fra Hedmark slektshistorielag. Et godtgjøringstak på 150.000 kr. Totalt. De vil ha timebetalt. De ønsker ca. 150 kr. timen? Godtgjørelse? Hva skal det kalles? Lønn? Det må lages en kontrakt. Vi må forhøre oss litt. De kan f. eks. være selvstendig næringsdrivende. Da får vi bare en faktura vi må betale, og ferdig med det.

 

37  – 2013       Furu Steinerskole

Det er de opprinnelige vedtektene som gjelder. Vi har fått tildelt en del papirer om saken. Einar Elstrand har gjort en jobb med dette. Vi må jobbe for å få vår rettmessige del. Det blir viktig at vi spiller kortene våre rett. Steiner-skolen skal innkalle til møte.

 

19 – 2013        Busstur under Prøysenfestivalen

Det ble gjennomført en busstur den 20. juli i allmenningene i Ringsaker. Tittelen på turen var: «Gammel virksomhet i allmenningene». Guider var Odd Olsen og Hans Haave med bistand fra Eli Holen. 59 personer deltok påturen. Det var en vellykket tur.

 

17 – 2013        Felles kontor med Furnes historielag

                        Vi har fått tilbud om to rom i 2. etasje i føderådsbygningen på Buttekvern.

                        Avtalen med Veldrom må sies opp. Innflytting skal være klart i september!?