Referat fra møtet i Veldre historielag den 14. okt. 2013

 

Tilstede:Odd Hemma, Steinar Krogstie, Nils Rønning, Hans Anders Haave, Eli Holen og Randi Berit Landgraff

Forfall: Terje Nærlie og Sverre Krogstie

 

Sak nr.

42 – 2013        Godkjenning av innkalling.

                        Innkallingen ble godkjent

 

37 – 2013        Furu Steinerskole

I følge brev fra Lotteri- og stiftelsestilsynet ser det ikke ut til at vi har noe å hente i oppgjøret etter nedleggelsen av Furu Steinerskole. Dette er beklagelig, men ikke noe vi kan gjøre noe med.

 

43 – 2013        Markvandring i Torsæterområdet

Turen startet på Brumundheim, gikk til husmannsplassen  Myhre og over jordet til Torsæter, fortsatte til verneområdet ved Torsæter bru: fossile bergarter m.m. Gikk videre oppover til Haugli. Kaffepause. Så på rester av gamle hoppbakker  og bl.a. en underjordisk bekk. Gikk videre til Trettsveen (Bjørgerud), videre om Hauglistua og Nordengen. Turen ble av sluttet ved det gamle posthuset og telegrafen.

30 personer var med på turen. Guider var Stein Sørum og Odd Hemma. Torleif Kvisslien orienterte om skibakkene.

 

16 – 2013        Årboka 2013.

Odd gikk igjennom referatet fra møtet i årbokkomiteen (Se referatet)

Vi må gå igjennom medlemslistene våre slik at de rette personene får bøkene.

Det blir et grendemannsmøte mandag 28. oktober, på Veldrom, kl. 18.00

 

44 – 2013        Kontor på Buttekvern

Vi skal dele kontor med Furnes historielag på Buttekvern. Det er laget et kontraktsforslag som ser greit ut (Se utdelt forslag)

Vi må starte arbeidet med flytting. Det begynner vi med i begynnelsen av neste uke. Vi betaler leie fra 1. nov.

Det må bestilles flere nøkler (hvis vi får lov).

Vi må vente litt med å si opp på Veldrom.

 

12 – 2013        Veldre bygdebok                 

Vi kan ikke gå inn for å bruke representanter fra Hedmark slektshistorielag i  arbeidet med å skrive Veldre bygdebok. Det blir altfor dyrt for oss. Vi har ikke økonomi til det. Hvordan skal detteløses?

Det er forslag om å sette ned en ressursgruppe som kan starte et begynnende skrivearbeid. Hvem skal være med. Vi tar dette opp på grendemannsmøte. Der treffer vi mange som vet om en del aktuelle personer(!??)

 

                        Neste styremøte blir etter grendemannsmøtet man. 28. okt.