Referat fra møtet i Veldre historielag den 28. okt. 2013

 

Tilstede:Odd Hemma, Steinar Krogstie, Nils Rønning, Hans Anders Haave, Eli Holen og Randi Berit Landgraff

Forfall: Terje Nærlie og Sverre Krogstie

Sak nr.

 45 – 2013       Godkjenning av innkalling.

                        Innkallingen ble godkjent

 

46 – 2013        Godkjenning av protokollene fra styremøtene den 14.10 og 19.08.2013

                        Protokollene ble godkjent

 

47 - 2013        Utdeling av årbøker

                        Grendemennene fikk sine årbøker til utdeling den 28. okt.

 

12 – 2013        Veldre bygdebok

Vi har ingen leder for bokprosjektet, men ønsker likevel å starte skrivingen. Vi innkaller til et møte der vi inviterer en del antatte ressurspersoner. Det er vanskelig å vite hvem vi skal spørre, men vi begynner, og håper at «noen kjenner noen som bør/vil være med»

Møtet legges til Buttekvern den 18.11.2013. Hvem spør vi? Randi Berit sender ut en liste med aktuelle kandidater som hun har fått på e-post. Vi legger til eventuelt flere vi vet om. Alle navn sendes til Odd som koordinerer spørringen.

Randi Berit lager et diskusjonsutkast som drøftes på møtet.

Vi må ha noen felles forutsetninger om f.eks. gratisarbeid, eierskap til produktet, lengde på innleggene, kildehenvisninger, helhet i arbeidet etc.

Vi ser for oss et todelt prosjekt der en del er «slekt og bosettinger» og en annen del er «liv og virksomhet i bygda».

 

44 – 2013        Flyttingen til Buttekvern.

                        Arbeidet er i gang. Mye av sakene på kontoret på Veldrom er pakket.

 

                        Neste styremøte blir den 9. des.

                        Julemøtet blir den 12. des.

                        Salg av bøker på Parkgården og Obs tre lørdager i des. (7., 14. og 21. des.)