Referat fra møtet i Veldre historielag den 9.des. 2013

Tilstede:Odd Hemma, Steinar Krogstie, Hans Anders Haave, Eli Holen og Randi Berit Landgraff

Forfall: Terje Nærlie, Nils Rønning og Sverre Krogstie


Sak nr.
48 – 2013 Godkjenning av innkalling.

Innkallingen ble godkjent

 

49 – 2013 Godkjenning av protokollen fra forrige styremøte Protokollen ble godkjent


50 – 2013 Referat
fra et samarbeidsmøte i Moelv 13. okt.

Det har vært et møte om samarbeid om gamle stier i kommunen. Vi er engasjert angående en seterveg fra Ånnerud til Aursmoen Seter.


12 – 2013 Veldre
bygdebok

Vi gikk igjennom oppsummeringen fra bygdebokmøtet 18.11.13. Det har kommet inn en del forslag på hvem som muligens kan være med i
skrivingen. Vi snakket en god del om arbeidet videre. Odd skal snakke med Jan Ove Holmen angående et lederansvar for bygdebokprosjektet. Det skal være et
nytt møte den 15. jan. - 14


51 – 2013 Boksalg
i Parkgården og på OBS Hvem kan være med å selge bøker noen fredager og
lørdager før jul? Flere fra styret meldte seg. Det blir satt opp en liste over hvem som skal være med når og hvor.


52 – 2013 Markvandring

Vi skal arrangere to vandringer, ei i begynnelsen av juni og ei i slutten av september. Forslag: En tur langs elva og en i fjellet.
Vi foreslår en tur i fjellet på forsommeren. Det er mange ideer om hvor. Hvis vi skal ha en tur langs elva, bør vi kanskje invitere Furnes til å være med.
Mer om dette tar vi opp senere.


53– 2013 Busstur til sommeren
I år er det vi som er ansvarlige for en felles busstur som skal arrangeres den 24. august – 14. Hvor skal vi dra?


54 – 2013 Planlagte
møter neste år:

Årsmøtet mandag 3. mars.

Styremøter: 13. jan., 10. feb., 24. mars og
28. april (alle på man.)

Bygdebokmøte onsdag 15. jan.