Referat fra møtet i Veldre historielag den 10. februar 2014

 

Tilstede:Odd Hemma, Steinar Krogstie, Nils Rønning, Terje Nærlie, Hans Anders Haave, og Randi Berit Landgraff

Forfall: Sverre Krogstie og Eli Holen

 

Sak nr.

08 – 2014        Godkjenning av innkalling.

                        Innkallingen ble godkjent

09 – 2014        Godkjenning av protokollen fra styremøtet den 13.01.14

                        Protokollen ble godkjent                  

07 – 2014        Veldre bygdebok

Nils og Odd har snakket med Jan Ove Holmen om en eventuell ledelse av bygdebokprosjektet. Han var interessert, men ville tenke seg litt om først.

03 – 2014        Årsmøtet

Thor Gotaas kunne ikke holde foredrag. Det er ei dame som ønsker å snakke om damaskveving fra 1800 -tallet. Hun tar utgangspunkt i et vevkurs som har vært på Veldre. Det blir møte på Buttekvern. (Det er billigere enn Veldrom).

05 – 2014        Markvandring 2014

                        Hans tar seg av turen 2. pinsedag. Det blir frammøte på Brumund Sag.

                        Turen langs elva tar Odd seg av. Det blir oppmøte på Sveum

10 – 2014        Innbydelse fra vårmarkedet i Vikingskipet

Vi har fått tilbud om å ha stand i vikingskipet under vårmarkedet. Vi takker nei. Det er for dyrt å stå der.

11 – 2014        Tømmerstokkfestivalen

Vi har fått brev fra Furnes historielag om vi vil delta ved Tømmerstokkfestivalen. Datoene er 8. og 9. august. Det kan være interessant.

12 – 2014        DNB og søking om kulturmidler

Vi har fått e-post fra DNB som gir oss mulighet til å søke kulturmidler fra Sparebankstiftelsen. Vi vil sende en søknad om midler til bygdebokprosjektet. Odd sender e-posten videre til Nils eller Randi Berit. Vi må skrive den i løpet av denne uka.

13 – 2014        Årsmeldinga

                        Vi gikk igjennom utkast til årsmeldinga.