Referat fra styremøtet i Veldre historielag den 28. april 2014

 

Tilstede:Odd Hemma, Steinar Krogstie, Nils Rønning, Terje Nærlie, Magne Allergodt, Hans Anders Haave, Eli Holen og Randi Berit Landgraff

Forfall: Ingen

 

Sak nr.

23 – 2014        Godkjenning av innkalling.

                        Innkallingen ble godkjent

24 – 2014        Godkjenning av protokollen fra styremøtet

                        Odd gikk igjennom referatet fra forrige styremøte.

Protokollen ble godkjent og skrevet under

25– 2014        Turer som vi er involvert i

«Nedlagte bosteder i allmenningen» - frammøte kl. 11.00 på Brumund Sag, 09.06.14 (2. pinsedag)

«I fælom hass Alf» - søn. 6.juli – busstur sammen med Ringsaker historielag

Lør. 23. aug (eller søn. 24.aug.) – busstur sammen med Furnes historielag, bl.a. til Heidalen

«Byvandring i Brumunddal» - søn. 21.sept – frammøte ved Sveum handel kl. 11.00

26 – 2014       Reguleringsplaner

Vi har fått to reguleringsplaner til vurdering. Det gjelder Tjernli – Botsenden og Strandsagtomta.

Vi har intet å bemerke til disse planene. Vi kjenner ikke til noen fortidsminnesmerker.

27 – 2014        Nye reoler

Vi trenger flere reoler på det ene rommet som vi disponerer på Buttekvern. Vi finner ut at hyllene blir best hvis vi lager dem sjøl. Nils tar noen mål og materialer blir innkjøpt. En dugnad må til.

28 – 2014        Medlemsmøte?

Skal vi arrangere et medlemsmøte til høsten? Ideer til stoff?Når høsten kommer, tror vi at de fleste har fått nok input om 1814 og Prøysen. Vi har noen gamle filmer som kan være interessante. Møte bør være i slutten av oktober.

 

29 – 2014        Mer plass?

                        Vi trenger mer lagerplass til

  • Nordhagensamlinga
  • Stoff om og av Guttorm P Haugen
  • Gamle skolesaker

Neste møte blir tirsdag 27. mai på Buttekvern kl. 19.00

Randi Berit