Referat fra møtet i Veldre historielag den 6. okt. 2014

 

Tilstede:Odd Hemma, Steinar Krogstie, Nils Rønning, Hans Anders Haave, Eli Holen, Magne Allergodt og Randi Berit Landgraff

Forfall: Terje Nærlie

 

Sak nr.

48 – 2014        Godkjenning av innkalling.

                        Innkallingen ble godkjent

49 – 2014        Godkjenning av protokollen fra styremøtet den 8. sept.

                        Protokollen ble gjennomgått, godkjent og skrevet under

50 – 2014        Referat fra naturlosturen i nordre del av Brumunddal 21. september 2014

Odd Hemma og Arne Hemma var guider. Starten var på Sveum Handel. Litt historikk først. Stoppet ved Gåskvern, fortalte om virksomheten der. Stoppet ved Fossum hvor det hadde vært tresliperi og senere kraftverk. Gikk opp til vannverket, gikk videre opp i Slåttsvevegen og Narudvegen. Det var 30 deltakere på turen.

51 – 2014        Forberedelse til grendemannsmøte 27. oktober 2014

Møtet skal være på møterommet bak scena på Veldrom, kl. 19.00. Nils har med giroer. Det finnes lister over grendemenn og roder. Vi fordeler hvem som gir beskjed til hvem.

44 – 2014        Orientering om møtet med Ringsaker historielag og Fugelseng legat 13. oktober 2014

Det blir en filmkveld på Tingvang mandag 13. okt. kl. 18.30. Det blir bekjentgjort i avisa.

43 – 2014        Regionmøte for historielagene på Hedmarken 23. oktober

De fra styret som kan, møter. Det skal være i Løten. Vi har fremdeles ingen invitasjon.

52 – 2014        Nordhagensamlinga – en arbeidsplan

Vi må gjøre noe, registrere alt og finne en plass hvor de kan henges opp/oppbevares (det er ca. 40 bilder). Vi snakker med folk i kommunen og med politikere. Hvor skal bildene være?

53– 2014         Orientering om tanker rundt motivasjonsmøtet for bygdebokskriving 16. oktober 2014

Vi snakket en del om hvordan vi skal informere og motivere. Hva skal vi legge vekt på:? - Enkelt språk – begrenset/tilpasset sidetall – helhetlig framstilling – redigering – hvert kapittel/tema skal presenteres med forfatter – kildehenvisning (på slutten av vært tema/kapittel) – bruk av mye bilder (Nils trenger flere bilder) – kun lokalt Veldrestoff (generelt stoff kun for å vise en helhet eller sammenheng). Tidsepoke - vesentlig fra slutten av 1800 – tallet fram til i dag. Det er i dette tidsrommet vi finner mest stoff. Det kan være nødvendig å trekke linjer bakover.

Vi må ha mange skrivere/skrivegrupper. Alle må føle eieforhold til prosjektet, alle skal lyttes til. Stolthet og optimisme bør prege bygdebokarbeidet!!

Tidsplan, litt tidlig kanskje – neste møte bør antydes!?

                       

(Det vil være fint om styret deltar på motivasjonsmøtet den 16.ok. på Buttekvern kl. 19.00)

 

Neste styremøte blir mandag 3. nov

Randi Berit