Referat fra styremøtet i Veldre historielag den 18.mai, 2015

 

Tilstede:Odd Hemma, Steinar Krogstie, Nils Rønning, Terje Nærlie, Hans Anders Haave, Eli Holen, Magne Allergodt og Randi Berit Landgraff

Forfall: Ingen

 

Sak nr.

27 – 2015        Godkjenning av innkalling.

                        Innkallingen ble godkjent

28 – 2015        Godkjenning av protokollen fra styremøtet 20. april - 15

                        Protokollen ble gjennomgått, godkjent og underskrevet

26 – 2015        Foredrag av Anders Ole Hauglid på Biblioteket

Møtet blir som før omtalt til høsten. Vi må skaffe tilveie lister over de som ble evakuert til vårt distrikt. Det jobbes videre for å få tak i navnelister. Odd arbeider med saken.

15 – 2015        Kulturminneregistrering i Ringsaker kommune

Vi avventer til vi får mer informasjon. Vi vet ikke hva som er registrert fra før, og hva er det som er ønskelig å få registrert? Hva skal vi hjelpe til med?

25 – 2015        Markvandring 7. juni i området Tom sæter.

Odd har fått tak i et kart over området. Det er ønskelig med en kopi av kartet (forminsket og eventuelt oppdelt?). Det diskuteres hvordan turen skal legges opp. Ideer mottas med takk. Hans er hovedansvarlig. Odd, Hans og Eli drar til Tom for å rekognosere.

29 – 2015        Møtet i årbokutvalget den 6. mai 2015

Eli møtte i stedet for Randi Berit. Odd refererte fra møtet. Se for øvrig referat og utkast til et foreløpig innhold i den neste årboka.

30 – 2015        Orientering om arbeidet i slektsgruppa

                        Det ble fortalt litt fra arbeidet i slektsgruppa.

31 – 2015        Registreringsprogram for bøker

Det er ønskelig at alle bøker, hefter etc. som er i Veldre historielags eie, blir registrert i et felles dataprogram. Nils har vært inne på nettet og funnet et program, han har også laget et selv i excel. Begge programmene ble gjennomgått. Vi går enstemmig inn for å bruke programmet som Nils har laget. Vi syntes at det var det beste, dessuten er det gratis.

Neste styremøte blir

22. juni på Buttekvern, kl. 19.00

Randi Berit