Referat fra styremøtet i Veldre historielag den 5. jan. 2015

 

Tilstede:Odd Hemma, Steinar Krogstie, Nils Rønning, Terje Nærlie, Eli Holen, Magne Allergodt og Randi Berit Landgraff

Forfall: Hans Anders Haave

 

Sak nr.

01 – 2015        Godkjenning av innkalling.

                        Innkallingen ble godkjent

02 – 2015        Godkjenning av protokollen fra styremøtet 1.desember 2014

                        Godkjenningen ble utsatt til neste møte

03 – 2015        Orientering om boksalget før jul

                        Vi solgte for litt over 7000 kr.

04 – 2015        Referat fra julemøtet 8. des. 2014

Det var ca. 20 medlemmer som møtte. Det ble vist en god del gamle bilder fra Veldre og omegn.

05 – 2015        Forberedelse av åpent møte om brenningen og evakueringen av Finnmark under krigen med Anders Ole Hauglid

Vi satser på å finne et tidspunkt i april (etter påske). Møtet bør være på biblioteket.

  1. Vi må først kontakte Anders Ole om et aktuelt tidspunkt (Odd gjør det)
  2. Deretter kontakter vi riksarkivet for å få vite hvem som kom hit, og hvem som tok i mot de evakuerte. (Odd)
  3. Ta kontakt med biblioteket om når det passer for dem og om vi kan få komme dit (RB)

06 – 2015        Forberede årsmøtet 2015

                        Møtet blir mandag 2. mars

  1. Bestilling av lokaler (Nils)
  2. Annonsering – Vi går igjennom det på neste møte.
  3. Foredragsholder – har ikke noe konkret forslag – Thor Gotaas? Vise egne gamle filmer?
  4. Leder i valgkomiteen må inviteres til neste møte.

07 – 2015        Tanker før neste møte i prosjektgruppa for bygdeboka.

Samarbeidet med de to fra Hedmark slektshistorielag. Bør det avsluttes? Vi har ingen klare avtaler med dem. Det er ikke utlovet noen lønn. Vi vil ha et møte med dem der Jan Ove Holmen er med.

                       

Neste styremøte blir man. 2. feb. på Buttekvern

Randi Berit