Referat fra styremøtet i Veldre historielag den 2. feb. 2015

 

Tilstede:Odd Hemma, Steinar Krogstie, Nils Rønning, Hans Anders Haave, Eli Holen, Magne Allergodt og Randi Berit Landgraff

Forfall: Terje Nærlie

Innkalt: Bjørn Krogstie

 

Sak nr.

08 – 2015        Godkjenning av innkalling.

                        Innkallingen ble godkjent

09 – 2015        Godkjenning av protokollen fra styremøtet 5. jan.

                        Protokollen ble godkjent og underskrevet

06 – 2015        Årsmøtet 2. mars

                        Lokale er bestilt (Buttekvern)

                        Det settes inn annonse etter mal fra i fjor (Nils)

Thor Gotaas var spurt om å være foredragsholder, men han kunne ikke. Kan komme tilbake ved en senere anledning. Vi viser gamle filmer fra distriktet vårt på ca. ½ til ¾ time. Nils ordner det.

Vi gikk igjennom et utkast til årsmelding som Odd hadde skrevet. Utkastet var bra og vi endret bare på noe småtteri.

Nils gikk igjennom regnskapet. Det var ok.

Valg: Leder i valgkomitéen (Bjørn Krogstie) var innkalt til møtet. Vi gikk i gjennom lista over tillitsvalgte, og hvem som var på valg.

Kontingent for 2016. Det er kommet forslag om å endre kontingenten for medlemskap i historielaget til 250 kr. Hvis de to andre lagene også ønsker å heve kontingenten, gjør vi det samme.

10 – 2015        Ny kopieringsmaskin

Vi har gått til anskaffelse av ny maskin. Den gamle virket ikke lenger, og denne kunne ikke repareres.

11 – 2015        Flytting av lager fra Prøysenhuset til Jølstad skole

Det gamle Prøysenhuset er solgt og vi mistet derfor vår langtidslagerplass. Kommunen har gitt oss mulighet til å bruke rom på nedlagte Jølstad skole. Flyttingen er allerede gjennomført. Hans Haakensveen, Magne Allergodt, Steinar Krogstie, Nils Rønning, Johannes Brønnsløkken og Asgeir Sønsteby sto for jobben. Odd kom til slutt.

Det er nå tomt på lageret på det gamle Prøysenhuset. Vi må også flytte ut det som står igjen på det gamle kontoret på Veldrom.

                        Tid for nytt styremøte er ikke fastsatt.

                        Årsmøtet blir man. 2. mars 2015 på Buttekvern kl. 19.00

 

Randi Berit