Referat fra styremøtet i Veldre historielag den 20. april, 2015

 

 

Tilstede:Odd Hemma, Steinar Krogstie, Nils Rønning, Terje Nærlie, Hans Anders Haave, Eli Holen og Randi Berit Landgraff

Forfall: Magne Allergodt

 

 

Sak nr.

18 – 2015        Godkjenning av innkalling.

                        Innkallingen ble godkjent

19– 2015         Godkjenning av protokollen fra styremøtet den 2. feb. 2015

                        Protokollen ble gjennomgått, godkjent og underskrevet

20 – 2015        Godkjenning av protokollen fra styremøtet den 16.mars 2015

                        Protokollen ble gjennomgått, godkjent og underskrevet               

15 – 2015        Kulturminnekartlegging i Ringsaker kommune.

Det blir orienteringsmøte onsdag 29.04.2015 kl. 18.00

Odd gjennomgår et skriv han har fått fra kommunen om saken (Anne Gunn Kittelsrud har saken). Vi er invitert. Hvem kan bli med på møtet? Det handler om en plan for å ta vare på kulturminner

21 – 2015        Tanker om bussturer vi skal arrangere

  • Tur sammen med Ringsaker historielag i sommer (i Blåklokkevikua). Forslag: Reise til Klevfoss, få omvisning der
  • Tur sammen med Furnes historielag sommeren 2016. Vi har god tid, men må begynne å tenke. Hvor skal vi dra? Et forslag er omvisning i Rådhuset i Oslo

22 – 2015        Uttalelse til reguleringsplan for Brugata 1 og 3 i Brumunddal

                        Vi har ingenting å bemerke.

23 – 2015        Forslag til vegnavn fra Sjusjøvegen til Natrudsstilen

                        Vi har ikke noe forslag i forbindelse med dette.

24 – 2015        Plan for registrering og arkivering av vårt lager av materiell

Nils utarbeider et forslag til neste møte. Det kan være greit å bruke excel.? Det er det mange som behersker.

25 – 2015        Markvandring 7. juni 2015 i området rundt Tom sæter

Vi skal arrangere denne vandringen. Odd har pratet med bestyrer Per Fineid i Pihl. Vi snakket litt om turen. Hans Anders er ansvarlig, men vil ha med flere til å prate.

26 – 2015        Foredraget til Anders Ole på Biblioteket  

Vi har vært i kontakt med Biblioteket om et foredrag om evakueringen fra Finnmark under siste krig. Det skal spesielt vektlegges informasjon om de som kom til distriktet vårt. Mette Westgård synes dette er interessant, men det blir ikke noe i vår, men til høsten.

 

De neste styremøtene i vår blir:

18. mai kl. 19.00

22. juni kl.19.00, begge møter på Buttekvern

Randi Berit