Referat fra styremøtet i Veldre historielag den 12.09.2016

Tilstede:Odd Hemma, Steinar Krogstie, Nils Rønning, Hans Anders Haave, Eli Holen, Magne Allergodt og Randi Berit Landgraff

Forfall: Lars Raknerud

Sak nr.

33 – 2016        Godkjenning av innkalling.

                        Innkallingen ble godkjent

34 – 2016        Godkjenning av protokollen fra styremøtet

                        Protokollen ble gjennomgått, underskrevet og godkjent

35 – 2016        Referat fra markvandringen 5. juni 2016  

Turen startet fra Framnesbrua og gikk langs gamle veger. Det var kafferast på Dæhli. Thorleif var guide på turen. Han skriver referat fra turen til årboka.

36 – 2016        Busstur sammen med Ringsaker historielag

Turen ble avlyst fordi Atlungstad kunne ikke ta imot.

37 – 2016        Busstur sammen med Ringsaker historielag

Denne turen ble også avlyst. Grunn: for få påmeldte.

38 – 2016        Referat fra gravhaugen på Fangberget

Alle i styret var med på besøket til gravhaugen på Fangberget. Vi ble vist rundt og fortalt om funnene av Christian Rødsrud. Han var flink til å fortelle. De hadde ikke funnet så mye som de håpet.

39 – 2016        Reguleringsplan for området Tømmerli - Kaldbekkhagan

                        Vi har ingen innsigelser til reguleringsplanen.

40 – 2016        Henvendelse fra Christian Haugen angående Nordhagenstua

Vi har fått en henvendelse fra Christian Haugen angående forfallet ved Nordhagenstua. Han som har kjøpt Nordhagenstua, Bjørn Dagfinnrud, er ikke interessert i vedlikehold avstedet. Kommunen har folk som, via kulturminneplan, kan ta seg av slike oppdrag. Stedet er i privat eie, så vi som historielag, kan ikke gjøre noe selv. Det vi kan gjøre er å ta, kontakt med kommunen. Vi må ringe dem for å avtale en samtaletid.

41 – 2016        Regionmøte for historielagene på Hedemarken 26. sept. kl. 19

                        Møtet er på Buttekvern. Odd melder på oss alle.

31 – 2016        Medlemsmøte til høsten 2016: Bygdebokarbeid

Det var et ønske på årsmøte å ha et medlemsmøte angående bygdebokarbeid. Vi kan tenke oss et møte i slutten av oktober, f.eks. man den 31. Det som er meget sentralt i dette arbeidet, er å få fram en redaksjonskomite. Vi tar kontakt med noen personer som kan være aktuelle. Problemet er at vi kan ikke lønne noen.

42 – 2016        Nordhagenbilder

Kan noen av bildene vi eier henge her på Buttekvern? Vi undersøker saken. De burde vært opphengt før regionmøtet.

43 – 2016        Referat fra møtet i årbokkomiteen den 7. sept.

Odd og Randi Berit var på årbokmøte på Garveriet den 7. sept. Alt var i rute med tanke på årets utgivelse av årboka. Se for øvrig referat fra møtet.

44 – 2016        Markvandring søn. 25. sept, fra Brumundelvsoset til Pellervikodden

                        Oppmøte kl.11.00 ved båthavna. Hans A Haave er guide.

Neste styremøte blir man. 3. okt. på Buttekvern

Randi Berit