Referat fra styremøtet i Veldre historielag den 30. mai 2016

Tilstede:Odd Hemma, Steinar Krogstie, Nils Rønning, Lars Raknerud, Hans Anders Haave, Eli Holen, Magne Allergodt og Randi Berit Landgraff

Forfall:

Sak nr.

26 – 2016        Godkjenning av innkalling.

                        Innkallingen ble godkjent

27 – 2016        Godkjenning av protokollen fra styremøtet 2. mai

                        Protokollen ble gjennomgått og godkjent

28 – 2016        Referat fra årbokutvalget 9. mai 2016

                        Odd har vært på årbokmøte sammen med Ringsaker og Brøttum historielag.

Det har kommet inn mye stoff til årets bok. Se for øvrig referatet fra årbokmøtet.

29 – 2016        Markvandring 5. juni 2016 – Hovelstuen dampskipsstoppested

Turen starter ved Framnesbrua. Thorleif Kvisselien er ansvarlig. Nils har sendt annonse til avisa.

30 – 2016        Busstur sammen med Furnes historielag

Andreas Sølvsberg og Steinar Krogstie har ansvaret for turen. Forslag: Hønefossdistriktet, bl.a. Blåfarveverket og Samferdselshistorisk senter i Hønefoss. Vi synes det er et godt forslag. Dagen er lørdag 27. aug. Buss er bestilt.

05 – 2016        Veldre bygdebok

Vi må gjøre noe med framdriften i bokskrivingen. Det er ikke lett å få til et møte i prosjektgruppa. Det er viktig at alle kan delta. Randi Berit ønsker ikke å stå som leder for skriving av den lokalhistoriske delen. Hun ringer til Jens Haugen for å avklare hans rolle. Vi trenger flere krefter.

31 – 2016        Medlemsmøte til høsten 2016: Bygdebokarbeid

På årsmøtet kom det fram et ønske om et medlemsmøte om skriving av bygdebok. Det ønsket vil vi etterkomme. Vi trenger flere bidragsytere. Opplegget formøtet må drøftes. En redaksjonskomite trengs.

32 – 2016        Innkommet kildemateriell

Familien Reinert Svendsen. Vi har fått tilgang til materiell om Reinert Svendsen samt mange bilder

Anna Aaseth. Fra hennes slektninger har vi fått mye skriftlig materiale. Bl.a. avskrift av folketellinger og kirkebøker. Materialet må gjennomgås og arkiveres.

Tidspunkt for neste styremøte er ikke avklart                                                               Randi Berit