Referat fra styremøtet i Veldre historielag den 2. mai 2016

Tilstede:Odd Hemma, Steinar Krogstie, Nils Rønning, Hans Anders Haave, Magne Allergodt, Lars Raknerud og Randi Berit Landgraff

Forfall: Eli Holen

Sak nr.

22 – 2016        Godkjenning av innkalling.

                        Innkallingen ble godkjent

23 – 2016        Godkjenning av protokollen fra styremøtet

                        Protokollen for 22. feb. og 4. april ble gjennomgått og godkjent

24 – 2016        Felles arrangement sammen med Ringsaker historielag 21. juli 2016

Hor skal vi dra? Hvor skal vi møtes etterpå? Forslag: Tur til Atlungstad, møtes på Fugelseng etterpå. Lars sjekker om det er mulig.

05 – 2016        Veldre bygdebok

Vi føler litt at den gode framdriften har stoppet litt opp. Det er laget klare retningslinjer for arbeidet, og de må følges. To vesentlige beslutninger ligger i bunn.

  • «Brøttumsmodellen» skal ligge til grunn, være førende, men må selvfølgelig tilpasses Veldre
  • Veldre historielag er prosjektets eier, og styret i historielaget er også prosjektet styre.

Nå tror vi at arbeidet må strukturers bedre, ei fordeling av arbeidsoppgaver må til. Vi tenker nå at det er på tide å opprette ei redaksjonsgruppe og ei økonomigruppe (med markedsføring). Ved siden av disse må det ligge emnegrupper der skrivearbeidet foregår. Et forslag til organisering lages. Nåværende prosjektgruppe må møte til drøfting og avklaring i løpet av mai. Randi Berit tar kontakt med Jan Ove.

Vi trenger flere folk. Slekt og bosettingsgruppa ønsker folk til å gjennomføre spørreundersøkelser.

25 – 2016        Bemanning på kontoret framover.

Nils går i gjennom bemanningslista og fyller ut med personer på ledige dager.

Neste styremøte blir mandag 30.mai på Buttekvern kl. 19.00

Randi Berit