Referat fra styremøtet i Veldre historielag den 22. feb. 2016

Tilstede:Odd Hemma, Steinar Krogstie, Nils Rønning, Hans Anders Haave, Eli Holen, Magne Allergodt og Randi Berit Landgraff

Forfall: Terje Nærlie

Sak nr.

10 – 2016        Godkjenning av innkalling.

                        Innkallingen ble godkjent

11 – 2016        Godkjenning av protokollen fra styremøtet

                        Protokollen ble gjennomgått, godkjent og underskrevet

12 – 2016        Årsmøteforberedelse

                        Det skal være årsmøte man. 7. mars.

Odd leste opp utkastet til årsberetningen. Vi kom med innspill. Nils gikk igjennom regnskapet som skal legges fram på møtet.

13 – 2016        Forslag til styremøtedatoer

4. april

2. mai

30. mai

27. juni

15 – 2016        Andre datoer datoer

Vi skal ha markvandring i Furukretsen 5. juni, Tur fra Brumundelvsosen til Pellerviken 25. sept. Felles busstur med Furnes lørdag 27. aug. Nils setter opp ny liste over kontordagen på Buttekvern.

16 – 2016        Dugnadsgjeng

                        Vi trenger en del folk til å rydde i og katalogisere det vi eier.

Neste styremøte blir man. 4. april kl. 19.00 på Buttekvern

Randi Berit