Referat fra styremøtet i Veldre historielag den 13.feb. 2017

Tilstede: Odd Hemma, Nils Rønning, Hans Anders Haave, Eli Holen, Lars Raknerud, Magne Allergodt og Randi Berit Landgraff

Forfall: Steinar Krogstie

Sak nr.

09 – 2017        Godkjenning av innkalling.

                        Innkallingen ble godkjent

10 – 2017        Godkjenning av protokollen fra styremøtet 16. jan

                        Protokollen ble gjennomgått, godkjent og skrevet under

11 – 2017        Godkjenning ng av årsmelding for året 2016

                        Odd leste igjennom årsmeldingen. Den ble enstemmig godkjent.

12 – 2017        Uttalelse om vegnavn Mjøsparken/Mjøstårnet

Vi ser den nye vegen som en forlengelse av dagens Strandsagveg og mener det er naturlig at hele vegen heter Strandsagvegen.

13 – 2017        Uttalelse om vegnavn Slåtsveen

Her er det vanskelig å foreslå et nytt navn som passer. Slåtsvevegen er allerede brukt. Odd tar kontakt med Mikael Grønvold som er oppvokst og bor i Lille-Bergaust. Kanskje har han et forslag på et lokalt vegnavn.

06 – 2017        Årsmøtet

                        Vi må ha et innlegg på møtet. Halvard Olestad kommer.

Eivind Elstrand har laget et skriv fra «slektsgruppa» som han vil skal være med i årsmeldinga. Det stemmer ikke helt overens med det som er vedtatt og skrevet tidligere. Skrivet gjelder bare «slekt og bosettingsdelen» Skrivet tas ikke inn i årsmeldinga, men Elstrand kan selv legge det fram på årsmøtet etter at årsmeldinga er gjennomgått.

14– 2017        Trykking av matrikkellister og folketellinger for Veldre.

                        Foreløpig går vi ikke in for å gjøre det.

                       

Neste styremøte blir bestemt på årsmøtet den 27. feb.

Randi Berit