Referat fra styremøtet i Veldre historielag den 3. april 2017
Tilstede:
Odd Hemma, Nils Rønning, Hans Anders Haave, Eli Holen, Lars Raknerud og Steinar Krogstie
Forfall:
Magne Allergodt og Magnus Solstad
Sak nr.
15-2017
Godkjenning av protokollen fra styremøte 13.02.2017
Protokollen ble gjennomgått, godkjent og skrevet under.
16-2017
Konstituering av styret:
Leder: Odd Hemma
Nestleder: Hans Anders Haave
Kasserer: Nils Rønning
Sekretær: Steinar Krogstie
Styremedlem: Eli Holen
Styremedlem: Magnus Solstad
Varamedlemmer: Lars Raknerud og Magne Allergodt
17-2017
Årsmøtet 27.02.2017
Det ble en del diskusjoner og til dels kritiske spørsmål på årsmøtet, spesielt i forhold til bygdebokarbeidet, og hjemmesida til laget.
Eivind Elstrand mente bl.a. at hans skriv om «slektgruppas» arbeid skulle inngå i årsmeldinga. Dette ble tatt opp på styremøte, sak 06-2017, der det ble bestemt at skrivet fra Elstrand ikke skulle inn i årsmeldinga.
Når det gjelder hjemmesida til laget, var nok kritikken berettiget, og laget har mye å hente på å gjøre hjemmesida mer informativ og interessant å lese, og løpende oppdatert. Nils har allerede gjort et par tiltak, bl.a. ved å legge inn en del bilder.
Etterskrift: Kan ikke se å ha mottatt referat fra årsmøtet. Det var vel Randi Berit som skulle skrive det.
18-2017
Bygdebokarbeidet
Videre organisering og jobbing med bygdebok-prosjektet ble diskutert. Det er vanskelig å få tak i folk som er villige til å lede arbeidet. På styremøtet i januar, sak 05-2017 var det angitt: «Strukturen i arbeidet må endres. Vi trenger et møte med Jan Ove Holmen». Det har ikke vært noe møte med Holmen. Og Randi Berit Landgraff har ønske om trekke seg litt ut. Det er mulig laget må legge prosjektet litt på vent.
19-2017
Møte om Nordhagenstua
Viser også til sak 57-2016. «Stua forfaller». Det har visstnok kommet et brev en barnebarn til Johan Nordhagen, Per Jonas Nordhagen (professor i kunsthistorie, bor i Bergen), som lurer på om Veldre historielag kan hjelpe til for å forhindre stuas forfall. Stua er ikke bebodd, er kun til feriebruk. Nils og
Eli har vært på møte med dagens eier og Lars Mæhlum, borte i Nordhagenstua. Eieren kunne berolige de frammøtte med at det ikke kommer vann inn i huset, men forfallet vises tydelig utenpå bygget. Så mye konkret kom ikke ut av møtet, men vi har nå litt dialog. Og laget kan være interessert i å bistå med noe dugnad utvendig med å rydde kvist og busker og evt reparere skigarden (i mai?). Odd skriver svarbrev til Nordhagen.
20-2017
Skriv fra Arne Sæter
Arne Sæter har jobbet mange år på «Nora», og har bodd i området ved Pellervika / Balkan. Han skal visstnok ha skrevet mye om livet i området der han har bodd. Laget er blitt kontaktet av hans sønn, som har lovet at laget skal få dette materialet av han.
21-2017
Industrihistorisk byvandring i Brumunddal
Ringsaker kommune står i bresjen for å arrangere en inyeressant byvandring 6. mai kl. 14. Start i biblioteket. Temaer med flg som vil kåsere om de ulike emner: tekstilindustri (Anne Marie Pettersen), næringsmiddel (Nils Rønning), og mekanisk industri (Tor Lillehovde).
22-2017
Regionmøte for histoielagene på Hedmarken
Det er Veldre historielag som skal være arrangør av årets regionmøte, trolig i oktober. Det er greit å begynne å tenke på aktuelle temaer. Aktuelle temaer kan være: Nordhagen, pilgrimshytta oa.
Sted: trolig Buttekvern
Neste styremøte: mandag 8. mai kl. 19.00 på Buttekvern
Ref.: Steinar – 04.04.2017