Veldre historielag                                                                  Protokoll fra styremøtet 14.10.09

 

Til stede: Odd Hemma, Nils Rønning, Stein Sørum, Asgeir Sønsteby, Karin O. Jevne, Jens Haugen og Helge Tørud

 

Styremøte i lagets lokaler på Veldrom onsdag 28.10.09 kl.19.00

 

Saknr.  Sak

40-       Godkjenning av protokoll fra styremøte 08.09.09

2009    

             Enstemmig vedtak: Protokollen godkjennes

 

 

41-       Godkjenning av protokoll fra styremøte 29.09.09

2009

             Enstemmig vedtak: Protokollen godkjennes

 

 

42-       Godkjenning av protokoll fra styremøte 14.10.09

2009

             Enstemmig vedtak : Protokollen godkjennes.

 

 

43-       Roder for grendemenn.

2009

            I forbindelse med forestående utdeling av årboka ble rodene fra forrige år gjennomgått

            sammen med medlemslistene. Enkelte adresser ble rettet opp og noen overflyttinger av 

            medlemmer mellom rodene ble også gjort.

            Rodene ble justert noe i forhold til i fjor.

 

            Brennlia/ Skaugroa/Storlishøgda. Disse blir forspurt: Asgeir, ok og Åge Haugen,ok

 

            Brumund v og Brumund ø. Disse blir forespurt: Lars Raknerud og Oluf Maurud

 

            Bjørgevegen/Dalaust/Byflatv. Karin tar denne ruta.

 

            Flisakerv./Veldre stasjon/ Byflaten. Disse blir spurt: Arne Skar, Henrik Skåden, ok

            Johannes Brøndsløkken

 

            Ellevs.v./KåshagaroaRognstadh.. Jens tar seg av denne ruta

 

            Løykjedalen/Åshøgda . Kåre Gropen har sagt ja til denne ruta.

 

            Tømmerli. Disse blir spurt: Jostein Granvold

 

            Fossumfeltet. Helge tar denne roden.

 

            Rostadfeltet/Breskerud. Disse blir spurt: Thor Gotaas og Aagot Vollbakken og Jens

                                                   Granvold.

 

            Brumunddal sentrum. Disse blir spurt: Andreas Arnkvern og Olav Gropen

          

             Mørkved. Odd tar seg av denne ruta.

 

            Asgeir spør Åge H., Kåre G., Henrik S.

            Odd spør Oluf M., Lars R., Andreas A. og Olav G.

            Helge spør Jens og Jostein G., Thor G. og Aagot V.

            Karin spør Arne Skar og Johannes B.

             

            Det kan bli justeringer på rodene når vi deler ut bøkene. Viktig at så mange som

            mulig av grendemennene kommer.

 

            Møtet blir på Veldrom, inngang bakre tverrende tirsdag 17.11.09 kl. 19.00

            Styret møter senest en halv time før og har med hver si kanne med kaffe.

 

           

44-       Merking av turstier

2009

            Stein og Odd har vært i møte med Turistforeningen med tanke på merking av turstien

            langs kanalen. Planen er å komme i gang til sommeren.

 

45-       Bilder etter fotograf Løkken

2009

            Veldre historielag har fått ca. 800 bilder etter fotograf Løkken. Bildene ligger på CD.

            ca. 80 bilder er ikke identifisert.