Veldre historielag                                                        Protokoll fra styremøte 13.04.10

 

Til stede: Odd Hemma, Stein Sørum, Asgeir Sønsteby, Nils Rønning, Sverre Krogsti, Syver Schjerpen, Arne Ingvar Dobloug, Helge Tørud.

 

Saknr.  Sak

16-       Godkjenning av innkalling.

2010

            Enstemmig vedtak: Innkallingen godkjennes.

 

17-       Godkjenning av protokoll fra styremøtet 23.03.2010.

2010

            Enstemmig vedtak: Protokollen godkjennes

 

18-       Registrering av grendehus i Veldre og eventuelle kulisser eller      

2010   scenetepper.

 

            Referat fra møte hos kultursjefen 8. april hvor antikvar i Hedmark fylkeskommune Tore Lahn og revyinteresserte Rolf Pedersen orienterte og forespurte om det overnevnte. Det ble diskutert hva som eventuelt finnes av interesse i tillegg til

            grendehusene. Vi ble enige om å prøve å finne gamle bilder av scenetepper og

            kulisser. Det vil bli sett etter om det finnes noe igjen av slike ting også.

           

 

19-       Landslaget for Lokalhistorie.

2010   

            De har høynet sin kontingent til oss fra 1 kr. pr. medlem til 10 kr. pr. medlem.

            Før vi diskuterer vårt medlemskap videre, vil vi delta på et felles møte med andre

            historielag over Hedemarken. Stange h.l. tar initiativet til et slik møte for at vi

            kan opptre enhetlig i denne saken.

 

20-       Stadnavnregistrering.

2010   

Furnes historielag forbereder en slik innsamling. De har invitert Botolf Helleland til å orientere om temaet. Veldre historielag vil bli invitert. Dette møtet skal være den 28.04.

Veldre historielag fortok en del slike registreringer ca. 1980. Det naturlige vil være å foreta registrering i forbindelse med bygdebokarbeidet. Det ble litt diskusjon

            om hvor detaljert en slik registrering bør være.

 

21-       Årbok 2010.

2010   

Stein og Odd møter i årbokmøte i Moelv i nærmeste framtid.

 

12-       Busstur sammen med Furnes historielag.

2010   

Steins forslag om tur om Vestre Gausdal, Espedalen, Skåbu, Vinstra, Per Gynt Seterveg med retur ned Gudbrandsdalen, får full støtte fra styret.

Furnes historielag inviteres.

 

05-       Veldre Bygdebok.

2010   

Nils orienterte om den databasen som han er i ferd med å lage. Den blir liggende på

en nyinnkjøpt bærbar datamaskin. Databasen lages i Windows access.  Databasen bygges opp på samme måte som spørreskjemaet. G.nr. og b.nr. brukes som søkeord.

En kan legge inn både tekst og bilder.

Den forrige bygdeboka er digitalisert og kan redigeres på data.

Nils får liste fra kommunen på alle eiendommer i Veldre. Vi skal ha med oss alle eiendommer, også villaeiendommene.

Spørreskjemaet blir delt ut i tillegg til at det ligger på Veldre h.l. sine hjemmesider. Vi

begynner med å samle inn data fra bygdas ytterpunkter først.

Det ble bestemt å ta et møte med folk på statsarkivet på Hamar om ikke altfor lenge.

 Neste styremøte mandag 3.mai