Veldre historielag                                                        Protokoll fra styremøte 31.05.10

 

Til stede: Odd Hemma, Stein Sørum, Asgeir Sønsteby, Nils Rønning, Sverre Krogsti, Syver Schjerpen, Andreas Sølvsberg, Arne Ingvar Dobloug,  Helge Tørud.

 

Saknr.  Sak

27-       Godkjenning av innkalling.

2010

            Enstemmig vedtak: Innkallingen godkjennes.

 

28-       Godkjenning av protokoll fra styremøtet 03.05.2010.

2010

            Enstemmig vedtak: Protokollen godkjennes

 

29-       Internett-kurs  

2010   

 

            På årsmøtet til Landslaget for lokalhistorie blir det arrangert kurs rundt tema hjemmesider. Nils reiser dit. Laget dekker reise og overnatting. Kurset betyr kompetanse-heving. Kontingenten for dette året i Landslaget er betalt.

 

30-       Naturlos 13.06.10. Gard og grend i Veldre.

2010   

            Odd ordner annonse. HHT/kommunen ordner annonsering på sine hjemmesider og på gratissidene til RB og HA.

            Turen starter i Byflaten. Turen går nordover på veier/stier i Veldre. Guide er Torleif Kvisselien.

            Det bør tas bilder og skrives litt i årboka fra turen.

 

31-       Bymarkering 25.06.2010.

2010   

            Det har kommet brev fra komiteen for bymarkeringen med bekreftelse på hva Veldre

            historielag trenger til sin stand. Laget har med sitt eget telt. Det blir salg av bøker og

            demonstrasjon av slektsprogram på internett. Bilder skal vises på 50 kv.m. storskjerm

            under konsert på kvelden. Nils har levert 98 bilder til dette formålet.

            Vi må få sikkert svar fra kommunen på hvor vi skal stå med vår stand.

            Aktuelt tidsrom for stand er ca. kl.16.00-kl.18.00.

 

32-       Blåklokkevikua

2010   

Slåttonna i Kusvea er avlyst. Det er ennå ikke gjort noe for å få i gang igjen graset der. Det bør det bli gjort noe med.

Bussturen sammen med Ringsaker. Det blir et møte på kontoret til R. hist.lag 1. juni for å avgjøre turmålet.

Forslag fra Veldre er Utvandrermuseet.

 

05-       Veldre Bygdebok

2010   

            Datautstyret er på plass. Listene fra kommunen er ikke på plass. Kanskje vi bør få listene for hele Ringsaker og heller skille ut igjen Veldre sjøl?

 

Neste styremøte mandag 21.juni