Veldre historielag                                                        Protokoll fra styremøte 21.06.10

 

Til stede: Odd Hemma, Asgeir Sønsteby, Sverre Krogsti,  Helge Tørud.

 

Saknr.  Sak

33-       Godkjenning av innkalling.

2010

            Enstemmig vedtak: Innkallingen godkjennes.

 

34-       Godkjenning av protokoll fra styremøtet 31.05.2010.

2010

            Enstemmig vedtak: Protokollen godkjennes

 

 

30-       Naturlos 13.06.10. Gard og grend i Veldre.

2010   

            Odd refererte fra turen. Turen ble guidet av Torleif Kvisselien og Knut Nordsveen.

            Knut tok bilder og vil skrive om turen i Årboka.

 

 31-      Bymarkering 25.06.2010.

2010   

            Odd og Asgeir refererte fra møte i kommunen den 08.06.10. Det vil gå busser fra ytter

            kantene av kommunen inn til ”byene”. Sentrum blir avstengt for biltrafikk fra klokken

            tre(15.00). Vi må ha på plass standen vår før den tid. Standen skal befolkes mellom kl.

            16.00 og 20.00. Hele arrangementet skal ha en familievennlig profil.

 

35-       Johan Meyer: Fortidskunst i Norges Bygder, 16 bind.

2010                    

            Vi har fått tilbud om å kjøpe denne serien for 2000 kr. Asgeir er i samtale med selger.

            Vi utsetter avgjørelsen om eventuelt kjøp til neste styremøte da vi var få på møtet

            denne gangen. Selger står selvsagt fritt til å selge i mellomtiden om muligheten byr

            seg.

 

36-       Felles styremøte med Ringsaker

2010   

            Ringsaker historielag ønsker felles styremøte med Veldre på lokalene til Ringsaker

            den 08.07.10. Saker til dette møtet er bl.a. felles busstur under Blåklokkevikua og et

            ønske om felles medlemsmøte senere i arbeidsåret.

 

05-       Veldre Bygdebok

2010   

            Vi mangler fortsatt listene fra kommunen. Nils purrer på disse. Vi er enige om at oppstart av dette arbeidet må komme i gang tidlig på høsten og at det må gis høy

            prioritet.

 

Felles styremøte med Ringsaker, torsdag 08.07.10 Alle som kan, møter.

 

Neste styremøte, mandag 16.august