Veldre historielag                                                        Protokoll fra styremøte 16.08.10

 

Til stede: Odd Hemma, Asgeir Sønsteby, Stein Sørum, Nils Rønning, Syver Schjerpen, Andreas Sølvsberg og Helge Tørud.

 

Saknr.  Sak

37-       Godkjenning av innkalling.

2010

            Enstemmig vedtak: Innkallingen godkjennes.

 

38-       Godkjenning av protokoll fra styremøtet 21.06.2010.

2010

            Enstemmig vedtak: Protokollen godkjennes

 

 

39-       Referat fra sommerens aktiviteter.

2010   

            Felles styremøte med Ringsaker historielag ble avholdt 6. juli 2010. Odd, Stein og Syver møtte fra Veldre.

            Bussturen i Blåklokkevikua gikk til Biri. Det ble full buss og tradisjonen tro var det samling på Fuglseng etterpå. Veldre var godt representert under arrangementet.

            Slåttonna ble i år avviklet i Hjelmstadhamninga rett ved Prøysenstua. Andreas, Kåre Gropen og Odd deltok fra oss.

            Slåttegrauten vil bli servert som før på Fuglseng i løpet av oktober. Som tidligere blir alle som deltok på slåttonna invitert.

            Det er planer om et felles historiearrangement på Fuglseng i løpet av høsten. En tenker seg et åpent møte med innleid foredragsholder. Dette blir datofestet senere.

 

            I løpet av sommeren har det blitt solgt bøker bare under byfesten. Salget der var ikke vellykket. Den tildelte plassen var svært dårlig og folk var ikke innstilt på bokkjøp denne kvelden.

            Det blir boksalg under Dalamarten som før.

            Julesalget av bøker blir 4.12-11.12 og 18.12

 

12-       Busstur sammen med Furnes.

2010   

            Turen er stort sett i boks. Den går av stabelen lørdag 21.08. Bussen er fulltegnet. Det

            blir servert kaffe to ganger underveis. Styret sørger for å koke med nok kaffe til turen.

            Middag serveres på Rondablikk klokken 15.30. Ruta for turen er beskrevet tidligere. I

            tillegg blir det stopp ved Skåbu kirke.

 

35-       Johan Meyer: Fortidskunst i Norges Bygder, 16 bind.

2010                    

            Vi tar ikke ved tilbudet om kjøp av dette verket. Asgeir gir selger beskjed.

 

40-       Hedmark Slekthistorielags tidsskrift bind 2-7

2010   

            Odd har sikret seg disse bøkene på nettsalg. Veldre historielag kjøper disse av Odd.

            Pris kr.1120.-

 

41-       Per Dobloug: Granerud i Veldre. – En reise i 10 slektsledd.

2010   

            Denne boka som er trykt i et opplag på 750 er delvis deponert på vårt lager på Prøysen huset. Det er lagret 6 kartonger a 16 bøker der. Dette er etter ønske fra Per Dobloug.

Vi har også fått tilbud om selge bøker for Per Dobloug gjennom historielaget.

Det er aktuelt å ta med bøker allerede på Dalamarten. Asgeir kontakter Per D.

 

 

42-       Styremøteprogram for høsten

2010

            Følgende datoer er bestemt: onsdag 8.09.10 (isteden for mandag 6.09.10)

                                                                     onsdag 6.10.10

                                                                     onsdag 3.11.10

                                                                     onsdag 1.12.10

 

            Et av møtene søkes lagt til Statsarkivet på Hamar. Nærmere beskjed om dette vil bli gitt.

           

            Julekaffen blir arrangert på Veldrom onsdag 15.12.10. Ansvarlige fra styret er Asgeir

            og Nils.

 

05-       Veldre Bygdebok

2010

            Framdrift: Vi sørger for å ha et møte på Statsarkivet i høst. Vi må så raskt som mulig få tak i adresselister for alle eiendommer i Veldre. Dette jobber Nils med. Deretter må vi sørge for å innformere om at vi kommer for å innhente opplysninger om eiendommene. Dette bør skje via lokalpressen. Deretter må vi komme i gang med dette arbeidet. Det vil bli behov for mange til å være med på denne jobben.

 

 

                                                                                     Neste styremøte onsdag 8.09.10