Veldre historielag                                                        Protokoll fra styremøte 06.10.10

 

Til stede: Odd Hemma, Stein Sørum, Nils Rønning, Asgeir Sønsteby, Andreas Sølvsberg, Syver Schjerpen, Helge Tørud.

 

Saknr.  Sak

50-       Godkjenning av innkalling.

2010

            Enstemmig vedtak: Innkallingen godkjennes.

 

51-       Godkjenning av protokoll fra styremøtet 08.09.2010.

2010

            Enstemmig vedtak: Protokollen godkjennes med små endringer.

 

 

48-       Referat fra naturlostur 12. september 2010.

2010   

            Turen gikk som planlagt med 23 deltagere. Turen er godt beskrevet i forrige referat.

 

49-       Besøk på Statsarkivet, Hamar.

2010   

            Odd avtaler møte på statsarkivet på en onsdag i november. Vi har satt opp neste styre-

            møte 3.11, men vi prioriterer å møtes på statsarkivet på den datoen som passer best for

            dem. Forøvrig blir det et eget møte med grendemennene for utdeling av årboka.

            Avhenging av når møtet på Hamar blir, vil møtet med grendemennene bli første

            onsdag i november som er ledig.

 

05-

2010    Veldre Bygdebok            

 

Det ble litt samtale rundt hva som bør være med for hver eiendom med

            utgangspunkt i et skriv forfattet av Andreas Holmsen.

 

52-       Referat fra fellesmøte for historielagene på Stange.

2010                    

            Møtet kom i stand etter initiativ fra Stange historielag. Historielagene på Hedmarken

            ville diskutere sitt forhold til Landslaget for lokalhistorie etter at dette laget tidoblet

            sin medlemskontingent. Flere av lagene hadde annonsert at de ville melde seg ut av

            Landslaget og flere kommer til å gjøre det. Veldre historielag har et vedtak på å

            avvente møtet på Stange, men vedtok på styremøtet nå den 6.10.10 å melde seg ut av

            Landslaget for lokalhistorie.

                        Møtet på Stange ble også en arena for utveksling av ideer angående årbok-

            arbeidet og bruk av hjemmesider.

 

53-       Protokoller gitt av Per Dobloug.

2010   

            Styret i Veldre historielag har mottatt fire protokoller fra Per Dobloug. Dette er bl.a.

            protokoller fra Veldre krets av Hedemarken kontrollforening og Ø. Veldre

            kontrollforening. Protokollene vil bli oppbevart på vårt lager på Prøysenhuset.

Neste styremøte  er bestemt onsdag 3.11. Dette kan bli på Statsarkivet, eventuelt

på Veldrom med grendemennene. Dette kommer det nærmere beskjed om.