Veldre historielag                                                        Protokoll fra styremøte 02.12.10

 

Til stede: Odd Hemma, Nils Rønning, Asgeir Sønsteby, Andreas Sølvsberg, Syver Schjerpen, Sverre Krogstie, Helge Tørud.

 

Saknr.  Sak

54-       Godkjenning av innkalling.

2010

            Enstemmig vedtak: Innkallingen godkjennes.

 

55-       Godkjenning av protokoll fra styremøtet 06.10.2010.

2010

            Enstemmig vedtak: Protokollen godkjennes.

 

 

56-       Referat fra grendemannsmøte 03.11.2010

2010   

            Det er 5-6 årbøker som ikke er utdelt. Det blir ordnet. Det er fortsatt en del medlemmer som mangler veiadresser.

 

57-       Økonomigjennomgang.

2010   

            Utgår til et møte der økonomiansvarlig Arne I. Dobloug er tilstede.

 

58-

2010    Referat fra møtet på Statsarkivet, Hamar 17.11.2010

 

Det møtte 10 personer fra Veldre historielag. Vi ble orientert av Inger Karin

Martinsen. Hun orienterte om tinglysninger. Alle tinglysninger fra 1936-1992 ligger

på Hamar og vil etter søknad sannsynligvis kunne avfotograferes. Alt før 1936 ligger

på det digitale arkivet.

            Forøvrig kom hun inn på forhold til kirkebøker og utflyttede.

 

59-       Boksalg før jul

2010                    

            Vi får sitte en lørdag i Parkgården og tre lørdager på OBS. På grunn av konkurranse

            med bokhandelen kom vi ikke inn i nye Mølla.

 

60-       Felles uttalelse fra historielagene angående planer for flytting av Stats-

2010   arkivet til Tynset.

           

            En uttalelse som gir uttrykk for lagenes frustrasjon over en eventuell flytting av

            Statsarkivet til Tynset er forfattet og sendt alle historielagene på hedemarken til

            underskrift for deretter å bli sendt videre til departementet.

 

61-

2010-   Innkjøp av kamera

 

            Et Canon kamera med linser og stativ er innkjøpt med tanke på avfotografering av

            dokumenter. Nils har ordnet dette.

 

62-

2010    Kopiering av kart

 

         Odd har sørget for å få kopiert kart som ble laget i 1907 i forbindelse med delingen

            av Ringsaker og Nes bygdeallmenning. Originalene er i allmenningens eie.

 

63-

2010    Julemøte 2010-12-14

 

            Julemøtet blir avholdt på Veldrom 13.12.2010. Styret inviterer  pr. telefon æresmedlemmer, grendemenn, salgskorpset og styret.

            Det blir innkjøpt et nytt lerret til kvelden med tanke på framvisning av bilder.

            Det serveres kaffe og kaker.

 

64-

2010    Møtekalender 1. halvår 2011.

 

            Mandag  3.01.2011  Styremøte

            Mandag  7.02.2011  Styremøte

            Mandag 28.02.2011 Årsmøte

            Mandag 21.03.2011 Styremøte

            Mandag 11.04.2011 Styremøte

            Mandag 23.05.2011 Styremøte

            Mandag 20.06.2011 Styremøte

 

65-

2010   80-års jubileum i Veldre historielag

 

            Laget fyller 80 år i 2011. Skal vi lage en markering?

            Styret mener dette bør markeres. Dette luftes på julemøtet.

 

 

26-

2010    Registrering av gammelt skolemateriell ved Furu og Brumund skoler.

 

Helge tar kontakt med ledelsen ved Furu Steiner skole for om mulig å komme inn der for å foreta registrering tirsdag 7.12.2010. Vi registrerer utstyr fra Brumund onsdag 8.12.2010. Dette utstyret står lagret hos Odd Hemma.

 

                                                                                              Neste styremøte mandag 3.01.2011